Interim Management 2.0

______________________________________________
 

Landskapet för att förmedla kvalificerade chefer och specialister för tidsbegränsade kontrakt har ändrats. Det räcker inte längre att presentera en kandidat som klarar uppdraget utan hela konsultmarknaden utvärderas och den mest lämpliga interimskonsulten anlitas. För att lyckas med det krävs en hög specialisering för att klara utmaningarna som tillfälliga behov innebär.

Vi på Interim Search kallar det för Interim Management 2.0 

Vårt koncept


Interim Search koncept är enkelt. Vi har valt att fokusera på att tillsätta chefer och specialister på tidsbegränsade uppdrag. Ett fokus som tillåter oss att leverera med både hastighet och precision.

HASTIGHET. Vårt nätverk överskrider 5000 associerade interimschefer, konsulter som vi på förhand djupintervjuat och som vi bygger nära relationer med över tid. Detta arbetssätt gör att vi kan leverera snabbt när behovet av en tillfällig chef eller specialist uppstår vilket möjliggör att vi kan lämna en garanti att leverera kandidater på 48 timmar.

PRECISION. Om man är snabb måste man även vara noggrann. För att säkerställa att vi levererar rätt kandidater direkt till våra kunder har Interim Search implementerat ett fullskaligt verksamhetsledningssystem. Systemet säkerställer att vi arbetar enligt vår egenutvecklade metodik vilket säkerställer en välkontrollerad, trygg process med en jämn och hög leveransnivå. 

När hjälper Interim Search till?
 

Vi löser våra kunders problem oftast när tre kriterier uppfylls: den vakanta rollen är kritisk för att organisationen ska fungera, rollen kräver en kompetens som är svår att hitta och kunden önskar tillsätta tjänsten så snart som möjligt.

Affärskritiska
roller

Interim Search jobbar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och förmedla kvalificerade konsulter till kritiska positioner. Det inkluderar alla chefsnivåer och kvalificerade specialister, från koncernledningspositioner till nischpositioner.

Svåråtkomlig kompetens

Avancerade roller kräver relevant erfarenhet som kunden kan tillgodoräkna sig. Interim Search utvärderar konsulternas förmåga och motivation att snabbt komma in i ny kontext och skapa värde för uppdragsgivaren från första dagen. 

Korta
ledtider

En viktig del av vårt koncept är att vi levererar rätt konsulter för kundens utmaningar -snabbt. Ett behov av en interimskonsult uppstår oftast utan förvarning. Interim Search har utvärderat över 5000 interimskonsulter vilket tillåter oss att leverera rätt kandidater, till rätt pris inom 48 timmar.